Rzeczoznawca majątkowy

 rzeczoznawcaKiedy staramy się o kredyt na mieszkanie, dom lub lokal pod działalność gospodarczą lub wręcz przeciwnie ? chcemy sprzedać nieruchomość, będziemy musieli skorzystać z usług rzeczoznawcy. Niezależnie od tego, co jest przedmiotem handlu, jego wartość musi być określona przed podjęciem transakcji. Rzeczoznawca majątkowy nie jest jednak od tego, aby godzić dwie strony, między którymi nie może dojść do porozumienia w kwestii ceny towaru. Określa on wartość danego dobra, by mogło dojść do jakichkolwiek pertraktacji. To, czy dojdzie do wymiany, leży w gestii sprzedawcy oraz kupującego. Rzeczoznawca wygłasza swój sąd po to, by mieć pojęcie na temat wartości tego, co sprzedajemy, bądź kupujemy. Jeśli chodzi o tak ważką sprawę, jaką jest handel nieruchomościami dla ich przyszłych lub obecnych właścicieli, zająć się tym musi osoba o odpowiednich kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych.

Kimś, kto ustala wartość danego przedmiotu, może być z pozoru każdy, ale czy pozwolilibyśmy pierwszej lepszej osobie sporządzić dokument świadczący o wartości naszego majątku? Otóż nie. Dlatego też rzeczoznawca majątkowy musi przejść przez odpowiednie procedury zanim otrzyma licencję na wykonywanie swojego zawodu. Osoba, która chce w przyszłości pracować w branży nieruchomości na tym stanowisku, musi po pierwsze ukończyć studia wyższe na kierunku prawa, administracji lub ekonomii. Jeżeli tego nie zrobi, prawo polskie przyzwala na wykonywanie tego zawodu przez osoby z wykształceniem technicznym. Zwykle osoba chcąca zostać rzeczoznawcą nieruchomości musi ponadto ukończyć studia podyplomowe. Zobowiązana jest również do przystąpienia do egzaminu państwowego oraz ukończenia go z wynikiem pozytywnym oraz odbycia co najmniej rocznej praktyki zawodowej. Nad spełnieniem wszelkich obowiązków kwalifikacyjnych przyszłego rzeczoznawcy czuwa Państwowa Komisja Kwalifikacyjna. Wszelkie trudności z uzyskaniem licencji do wykonywania tego zawodu wynikają z wagi tego stanowiska. Osoba taka musi nie tylko wykazać się odpowiednią wiedzą i predyspozycjami, ale również być godna zaufania swoich przyszłych klientów. A więc, zgłaszając się o pomoc kogoś takiego, jak rzeczoznawca majątkowy, możemy mieć pewność, że dorobek naszego życia nie ocenia subiektywnie osoba bez kwalifikacji.

Wartość jaką podaje rzeczoznawca nieruchomości waha się między tym, za ile właściciel chce konkretną działkę lub lokal sprzedać oraz tym, ile kupujący są w stanie zapłacić. Wiadomym jest fakt, że jedna strona dąży zawsze do zwiększenia, a druga do maksymalnego obniżenia ceny. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować w pełni satysfakcjonującej ceny dla dwóch stron jednocześnie. Ważny jest konsensus w tej sprawie, czyli cena o odpowiedniej wysokości na rynku. Rynkowa wartość nieruchomości, tak jak wielu innych towarów jest ceną orientacyjną w danym miejscu i czasie. Nie można ustalić jej raz na zawsze, ponieważ zależy od wielu skomplikowanych czynników. Jeśli chodzi nieruchomości, sprawa jest jeszcze trudniejsza. Nie chodzi tu bowiem jedynie o to, jak dane miejsce wygląda i ile ma lat. Ważna jest przeszłość i przyszłość jego oraz jego otoczenia. Zazwyczaj ma to ogromne znaczenie w przypadku działek o przeznaczeniu do zabudowy mieszkalnej.

majątekDzisiaj każdy chce podwyższyć standard swojego domu. Dbając o warunki mieszkalne, dbamy o spokój, ciszę i bezpieczeństwo dla nas oraz naszych najbliższych. Dlatego też im bliżej miejsc godzących w te wartości, cena nieruchomości maleje. Rośnie zaś, jeśli mieszkanie, dom lub działka usytuowane są w bezpiecznej dzielnicy, z dobrym połączeniem z centrum oraz w pobliżu parku zieleni lub innych dóbr naturalnych. Rzeczoznawca majątkowy musi więc wziąć wszystkie te aspekty pod uwagę. Powinien również swój osąd kierować się tym, jakie przeznaczenie miało miejsce, jak było wykorzystywane, w których latach powstało, co się tam znajdowało, jakich właścicieli miało do tej pory, co w przyszłości będzie w jego pobliżu i tym podobne. Od tego zależy cena działki, ale to on ostatecznie ją ustala, analizując wszystko razem.  Rzeczoznawca podaje swoim klientom cenę rynkową, odtworzeniową lub katastralną, w zależności od tego, do czego wartość jest określana.

Sami nie jesteśmy w stanie oszacować wartości danej nieruchomości. Po pierwsze nie mamy doświadczenia ani stosownych uprawnień. Nawet jeśli moglibyśmy obliczyć przybliżoną cenę, porównując daną działkę, dom lub mieszkanie do innych, podobnych znajdujących się w danym momencie na rynku, to zapewne nie będziemy posługiwać się stosownymi narzędziami, aby zrobić to prawidłowo. Rzeczoznawca majątkowy ma nie tylko wiedzę, ale i uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury, dzięki którym wartość, jaką podaje jest prawomocna. Więcej na temat tego, czym zajmują się rzeczoznawcy warto poczytać na stronie http://zentropypartners.pl/rzeczoznawca-majatkowy, ponieważ jest to bardzo ważne i w dużej mierze także niezwykle interesujące.

Ale oprócz obowiązków, sprawowania swojej funkcji z najwyższym profesjonalizmem, dokładnością i rzetelnością, rzeczoznawca majątkowy posiada również pewne prawa. Może on zrezygnować z orzeczenia o wartości majątku swoich klientów w momencie, gdy wywierana jest na nim presja lub dwie strony umowy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie ceny przedmiotu.