Czym charakteryzuje się licencjonowany tłumacz przysięgły?

tłumacz przysięgłyDzisiejszy świat stale zmierza do przodu. Coraz częściej nawiązujemy zagraniczne kontakty. Czasem mają one charakter czysto prywatny, ale nierzadko również kontakty te odbywają się na stopie wyłącznie zawodowej, biznesowej. W związku z tym, coraz większa popularnością cieszą się usługi świadczone przez rozmaite biura tłumaczeń, ponieważ częściej niż kiedyś konieczne jest wykonywanie przekładów różnych ważnych dokumentów.

W kwestii ponoszenia dużej odpowiedzialności za wykonane tłumaczenie istotna jest praca, jaką wykonuje każdy licencjonowany tłumacz przysięgły. Jego obowiązki zawodowe są dość specyficzne w porównaniu do pozostałych specjalności tłumaczy. Tym, co odróżnia tłumacza przysięgłego od pozostałych, zajmującymi się wykonywaniem przekładów dotyczących stron www, tłumaczeń technicznych, artystycznych, literackich i wielu innych, jest rodzaj tekstów, na jakich pracuje. Są to bowiem różnego rodzaju dokumenty, między innymi: testamenty, umowy, zaświadczenia, świadectwa, dokumentacja urzędowa. Najważniejszy jest fakt, iż licencjonowany tłumacz przysięgły pracuje zarówno na rzecz osób prywatnych, jak i organów państwowych: sądów, urzędów, prokuratur, policji. W związku z tym, osoba, która się tym zajmuje musi posiadać szerokie kompetencje. Przede wszystkim, aby zostać tłumaczem przysięgłym należy ukończyć odpowiednie studia, które kończą się egzaminem. Tylko jego pozytywne zdanie uprawnia do wpisania na listę wszystkich tłumaczy przysięgłych w Polsce. Egzamin taki składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Podczas każdej z nich, egzaminowany musi wykonać dwukierunkowe tłumaczenie ? z języka polskiego na język obcy i odwrotnie. Tylko zdanie obu części uprawnia do wykonywania zawodu. Jednak, każdy licencjonowany tłumacz przysięgły, oprócz zdanego egzaminu musi spełniać kilka, ściśle określonych warunków. Przede wszystkim, musi posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jakiegokolwiek państwa należącego do Unii Europejskiej. Koniecznie musi znać również język polski, oczywiście biegle. Kolejnym warunkiem jest ukończenie odpowiednich studiów, posiadanie pełnej zdolności do pełnienia czynności prawnych oraz niekaralność.

Jak zatem widać, licencjonowany tłumacz przysięgły musi nie tylko spełniać szereg określonych warunków, ale również wykazywać się pewnymi cechami. Jako, że wykonuje swoją pracę na rzecz organów państwowych, a nawet jeśli dla osoby prywatnej to w obrębie ważnej pod kątem prawnym dokumentacji, musi wykazywać się rzetelnością, sumiennością oraz uczciwością. Z pewnością nie trudno sobie wyobrazić, jakie byłyby efekty nierzetelnie przetłumaczonego testamentu, umowy lub dokumentu dla prokuratury. Ważne są zatem nie tylko umiejętności lingwistyczne, ale również szeroka wiedza z zakresu zagadnień prawnych.warsztat pracy tłumacza

Dzisiejsze biura tłumaczeń znacznie rozszerzają swoje oferty zarówno pod względem liczby języków obcych, jak i rodzaju samych przekładów, co można samodzielnie sprawdzić wchodząc na witrynę http://albicja.com.pl/tlumaczenia-techniczne. Do najpopularniejszych należą opisane wyżej tłumaczenia przysięgłe, ale również techniczne, stron www, artystyczne, literackie. Co się zaś tyczy języków obcych, to w ofertach pojawiają się nawet te najbardziej egzotyczne, a więc baskijskie, fińskie, greckie, ormiańskie, koreańskie, chińskie i wiele innych. Oczywiście, niemal w każdym biurze tłumaczeń bez przeszkód można zlecić wykonanie przekładu w obrębie tak popularnych języków, jak: angielski, niemiecki, rosyjski, włoski czy francuski. Zatem, rozpoczynając współpracę z tłumaczem, bez względu na to, jaki rodzaj przekładu wykonuje, warto zwrócić uwagę na jego kompetencje językowe oraz rzetelność. Nie można jednak zapominać, ze jednocześnie bardzo ważny jest zakres wiedzy na tematy, w obrębie których tłumacz wykonuje zabiegi translatorskie.

Dla osiągnięcia jak najlepszej jakości swojej pracy, każdy tłumacz powinien szczerze angażować się w swoją pracę i interesować danym językiem. Od tego bowiem zależy, na jakim poziomie są jego umiejętności lingwistyczne. Wynika to z prostego faktu ? język jest jednym z elementów tworzących kulturę danego kraju. Obie te płaszczyzny ? językowa i kulturowa ? wzajemnie na siebie oddziałują. Osoba, która interesuje się całą przestrzenią kulturową lepiej rozumie język i gęsto występujące w nim frazeologizmy, całe zwroty, wyrażenia. Jest to bezpośrednio związane z językowym obrazem świata, który w każdym języku przedstawiany jest za pomocą innych słów i związków wyrazowych. Zatem, idealny licencjonowany tłumacz przysięgły to taki, który interesuje się szeroko pojmowaną kulturą, w której funkcjonuje język, w obrębie którego wykonuje przekłady, odznacza się również rzetelnością i uczciwością, a także szeroką i profesjonalną wiedzą z zakresu zagadnień prawnych. Wszystkie te czynniki mają bezpośrednie przełożenie na jakość wykonywanej pracy. A wszystko po to, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom każdego, nawet najbardziej wymagającego klienta. Powinno być to domeną każdego biura tłumaczeń oraz tłumacza, bez względu na rodzaj wykonywanych przekładów. Warto dobrze zastanowić się, zanim podejmie się współpracę.

Powiązane artykuły