Stanowisko pracy

praca w przemyśle ciężkimKażda firma, przedsiębiorstwo czy instytucja musi być zorganizowana według określonych reguł tak, aby zapewnić poszczególnym pracownikom możliwie najlepsze warunki. Odpowiednie środowisko pracy przekłada się nie tylko na zdrowie i bezpieczeństwo osób zatrudnionych, ale również wymierne korzyści dla przedsiębiorcy. Stanowisko pracy jest bardzo ważną częścią organizacji w danej firmie. Zasady projektowania miejsca pracy są ściśle określone. Tą dziedzina zajmuje się BHP, mając na uwadze również ergonomię.

 

Stanowisko pracy jest przydzielone każdej osobie zatrudnionej w przedsiębiorstwie. Powinno być możliwie bezpieczne i komfortowe dla pracowników. Należy do niego przede wszystkim sprzęt pomocniczy, który połączony z kompetencjami i umiejętnościami pracownika przyczynia się do powstawania nowego produktu lub usługi. Na organizację stanowiska pracy składa się wiele rozmaitych czynników, takich jak zadania, które powierzone są pracownikowi przez zwierzchnika. Osoba zatrudniona wykonuje je przy pomocy urządzeń i maszyn lub własnego potencjału. Każdy zawód różni się pod tym względem. Niektóre nie wymagają użycia sprzętu pomocniczego, inne są niemożliwe do wykonania bez użycia odpowiednich urządzeń. Współcześnie na szeroką skale korzysta się z technologii komputerowej. Niemalże każda organizacja korzysta z nowszych zdobyczy techniki. Dzięki temu rozwija się wraz z duchem czasu i nie pozostaje w tyle na rynku. Ponieważ nieustannie pojawiają się nowe ulepszenia, pracodawcy korzystają z nich, aby praca wykonywana była sprawnie, szybko i przebiegała bez możliwych zakłóceń. Do elementów składających się na stanowisko pracy należą również materiały i półprodukty, z których dana osoba korzysta, a także sama przestrzeń pracy. Otoczenie, w jakim pracuje osoba zatrudniona na stałe lub na umowę zlecenie, powinno być możliwie bezpieczne i przyjazne. W dużych magazynach, kopalniach, oczyszczalniach ścieków, laboratoriach, na placu budowy itp. praca przebiega w dość trudnych warunkach. Pracodawca powinien maksymalnie zmniejszyć ryzyko zagrożenia życia i zdrowia każdego pracownika, poprzez wyposażenie go w ochronną odzież oraz zabezpieczenie miejsca pracy. Większe pomieszczenia powinny posiadać odpowiednie siatki i liny zabezpieczające oraz ciągi komunikacyjne z barierkami. W zależności od tego, w jakim środowisku przebiega praca, należy pomyśleć o materiałach, z jakich powinny być wykonane wszelkie elementy konstrukcyjne, sprzęt pomocniczy oraz odzież pracownicza. Kiedy projektujemy stanowisko pracy musimy również uwzględnić możliwości pracowników oraz ich stan zdrowia. Jeżeli zatrudniamy osoby niepełnosprawne, konieczne jest przystosowanie miejsca pracy do ich wymogów, aby poruszanie się po zakładzie nie sprawiało im trudności. Przede wszystkim jednak każdemu pracownikowi należy zapewnić maksymalna swobodę ruchów i komfort podczas wykonywania poszczególnych czynności. Jeżeli osoby zatrudnione korzystają z panelu sterowniczego, musi on być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu oraz tak, aby widoczność nie było w żaden sposób ograniczona. Ponieważ trudno jest przewidzieć, kto będzie pracował na danym stanowisku, należy wyposażyć stanowisko pracy w sprzęt regulujący wysokość i odległość maszyn, siedzisk i uchwytów dla każdego pracownika. Istotne jest również wyposażenie miejsca w specjalne alarmy, których włącznik znajduje się w łatwo dostępnym miejscu. Emisja spalin i szkodliwe działanie substancji chemicznych powinno być zminimalizowane, aby możliwe było przebywanie przez określony czas pracowników w danym miejscu. Uwzględnić więc należy konkretne czynniki, takie jak temperatura, ciśnienie oraz wilgotność powietrza w pomieszczeniu lub na zewnątrz. W trudnych warunkach osoby wykonują swoją pracę w pyle lub przy emisji gazów różnego rodzaju. Stanowisko pracy powinno być również odpowiednio oświetlone, aby zapewnić maksymalną widoczność. Trzeba także wziąć pod uwagę natężenie dźwięku w konkretnym miejscu i drgania wywołane wieloma czynnikami naturalnymi lub maszynowymi. Zwracając uwagę na wszelkie elementy, które zakłócają pracę, jesteśmy w stanie wyposażyć pracownika i miejsce pracy w konkretny sprzęt, ochronny oraz sprzęt pomocniczy, który ułatwi wykonywanie danych czynności.

Myśląc o stanowisku pracy oraz bezpieczeństwie, najczęściej chodzi nam o miejsca takie jak ogromne hale i place budowy, w których osoby wykonują pracę głównie fizyczną. Okazuje się jednak, że środowisko pracy oraz konkretne wymogi jego dotyczące to niezwykle istotny element struktury organizacyjnej każdego przedsiębiorstwa. Nawet praca umysłowa wykonywana na siedząco przed komputerem obwarowana jest pewnymi nakazami oraz zakazami. Przede wszystkim chodzi tutaj o pozycję ciała. Siedząca praca jest również niezdrowa dla kręgosłupa. Pracodawca lub osoba wyznaczona do tego zadania musi więc ściśle dobrać meble i sprzęt do wszystkich obecnych i przyszłych pracowników. Wyposażenie miejsca pracy powinno być regulowane, aby każdy pracownik mógł dopasować je do swojego wzrostu i możliwości. Jeśli chodzi o pracę przy komputerze, ważne jest również odległość między głową pracownika, a sprzętem. Krzesło powinno mieć oparcie dopasowane do kształtu kręgosłupa oraz podłokietniki. Biurko musi być stabilne i umożliwiać wygodną prace przy komputerze. Osoba pracująca w ten sposób powinna siedzieć prosto i wygodnie, dlatego podane są zakresy wysokości krzesła oraz blatu. Praca przy komputerze jest również męcząca, dlatego podany jest również maksymalny jej czas w ciągu dnia oraz ilość przerw.bezpieczeństwo w pracy

Osobne przepisy ustalone są dla kobiet w ciąży oraz osób niepełnosprawnych. Każdy rodzaj pracy niesie ze sobą choćby minimalne ryzyko utraty zdrowia. Dzieje się tak, ponieważ spędzamy około ośmiu godzin dziennie pracując. W przeliczeniu na miesiąc jest to bardzo długi okres czasu. Pozostawanie w jednej pozycji jest absolutnie niewskazane, dlatego zaleca się stosowanie krótkich, ale częstych przerw. Niebezpieczna dla kręgosłupa jest również długa praca stojąca. Najczęściej dotyczy to ekspedientek w centrach handlowych, w których dzienny czas pracy wydłużony jest czasami do dwunastu godzin. Obciążenie nóg może skutkować przewlekłymi chorobami układu krążenia. Tym samym ryzykiem obarczone są osoby wykonujące inne zawody, takie jak kelner, hostessa czy fryzjer. Stanowisko pracy dla każdej osoby powinno być zaprojektowane zgodnie z wymaganiami BHP, lecz uwzględniając specyfikę konkretnego zawodu. Warunki różnią się w poszczególnych zakładach i działalnościach. Wykorzystywane narzędzia pneumatyczne w pracy ułatwiają znacznie pracę fizyczną. Są innowacyjnym rozwiązaniem, z którego obecnie korzysta naprawdę wiele firm. Nie ma w tym jednak niczego dziwnego, ponieważ wykorzystywanie narzędzi pneumatycznych znacznie rozszerza możliwości pracowników i - co więcej - doskonale wpływa na szeroko pojętą efektywność pracy. Warto wspomnieć o czymś jeszcze. Oprócz ważnych zasad dotyczących higieny i bezpieczeństwa, należy również wziąć pod uwagę istotna sprawę, jaką jest atmosfera w pracy. Zespół pracujących ze sobą osób powinien darzyć się zaufaniem i pomagać sobie w trudnych sytuacjach. Każdy zajmujący swoje stanowisko pracy jest za nie odpowiedzialny i posiada swoje własne obowiązki, ale współpraca jest równie ważna w drodze do konkretnego celu. Pracownicy powinni czuć się w danym przedsiębiorstwie dobrze i komfortowo. Jeżeli atmosfera w pracy jest przyjazna, osoby zatrudnione pracują o wiele bardziej efektywnie i przede wszystkim szybko. Niestety nad tego typu aspektami trudno jest zapanować. Relacje międzyludzkie są bowiem trudne do zbadania i zaprojektowania. Można jednak nieustannie pracować nad poprawa atmosfery w pracy. Zwykle odpowiedzialne za nią są osoby na stanowisku kierowniczym. Organizacja stanowiska dla każdego pracownika leży w kompetencjach konkretnych osób, ale całkowicie jest odpowiedzialny za nią właściciel firmy. To przedsiębiorca powinien mieć na uwadze dobro osób zatrudnionych zarówno na stałe, jak i na umowę zlecenie. Jeżeli zadba o sprzęt pomocniczy i będzie starał się zapanować nad atmosferą w zespole, praca będzie przebiegać sprawniej i bardziej efektywnie. Dzięki temu będzie mógł osiągnąć wymierne korzyści w postaci wysokiej jakości produktów i usług świadczonych przez firmę. Stanowisko pracy oraz jego organizacja podlega modyfikacją w miarę jak pojawiają się na rynku nowe, ulepszone rozwiązania. Zmieniają się również przepisy, dlatego pracodawca lub osoba do tego wyznaczona powinna być nieustannie na bieżąco, wprowadzając lepsze wyposażenie pracowników w firmie.

Powiązane artykuły