Korzyści jakie niesie ze sobą nauka gry na instrumencie w Poznaniu

Każdy, kto posiada jakikolwiek talent, warto, żeby go rozwijał. Przydadzą się do tego odpowiednie środki i metody. W związku z tym, warto zapisać się do szkoły artystycznej, na kurs lub szkolenie. Można wykupić indywidualne zajęcia, a w przypadku najmłodszych, świetną alternatywą jest posłanie dziecka do przedszkola o profilu artystycznym. Oczywiście ważnym jest, aby nauka odbywała się w zgodzie z predyspozycjami ucznia. W wielu miastach istnieją szkoły artystyczne. Aż 70% spośród nich stanowią szkoły muzyczne. Jeśli ktoś przejawia talenty muzyczne, warto, aby skorzystał z możliwości edukacji w tego typu placówce oświatowej. Organem, któremu bezpośrednio podlegają takie szkoły jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Każdy, kto traktuje zamiłowanie do muzyki czysto hobbystycznie, może skorzystać z oferty, jaką posiada każda szkoła muzyczna I-go stopnia, w której zajęcia odbywają się popołudniami. Uczeń, uczęszcza do zwykłej szkoły, ale jednocześnie, po zakończeniu lekcji, udaje się na ćwiczenia, często o charakterze prywatnym, do szkoły muzycznej. Można tam doskonalić grę na wybranym przez siebie instrumencie, umiejętności śpiewania, czy zdolności rytmiczne. W wielu dużych miastach, funkcjonują tego typu ośrodki. W kwestii zajęć, do jakich zalicza się nauka gry na instrumencie Poznań jest wart szerszej uwagi. Jest to jedno z niewielu miast o bogatej tradycji muzycznej. Warto wiedzieć, że w stolicy Wielkopolski funkcjonuje aż 7 szkół o profilu muzycznym, w tym szkoła baletowa o charakterze ogólnokształcącym. Oczywiście, nie można pominąć milczeniem Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego istniejącej od 1920 roku. Poza tym, być może nie każdy wie, że w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II-go stopnia działa jedyny w Polsce wydział lutniczy! Z kolei każdy na pewno słyszał o Poznańskich Słowikach oraz chórze działającym przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W tym roku chór obchodzi 20-lecie swojego istnienia. W związku z tym wszystkim, warto podjąć naukę gry na wybranym przez siebie instrumencie w Poznaniu.

Naukę gry na instrumencie można rozpocząć, bądź kontynuować po uprzednim ukończeniu szkoły muzycznej I-go stopnia, w szkole muzycznej II-go stopnia. Uczęszczają do niej osoby, które poważniej wiążą swoją przyszłość zawodową z muzyką. Absolwenci podchodzą bowiem do egzaminu dyplomowego. Jego pomyślne zdanie gwarantuje uzyskanie tytułu zawodowego. Jakiego? To zależy od profilu ukończonego wydziału. W zależności od wielkości szkoły, istnieje od jednego do kilku wydziałów, m.in.: lutniczy, instrumentalny, wokalny, rytmiczny. Każdy tytuł uprawnia do wykonywania zawodu, w zależności od wydziału ? w charakterze muzyka-instrumentalisty, muzyka-wokalisty, muzyka-lutnika, nauczyciela rytmiki. Szkoła muzyczna II-go stopnia przygotowuje także przyszłych studentów na muzycznych uczelniach wyższych.

Nauka w szkołach muzycznych zarówno I-go, jak i II-go stopnia, może odbywać się w dwóch trybach. Pierwszym z nich jest wybranie szkoły muzycznej jako uzupełnienie do zajęć odbywających się w zwykłej szkole. Wówczas, placówka artystyczna nazywana jest szkołą popołudniową. Druga opcja to wybranie muzycznej szkoły o profilu ogólnokształcącym, która, poza przedmiotami muzycznymi, realizuje program szkoły podstawowej oraz gimnazjum i szkoły średniej (odpowiednio do I-go i II-go stopnia).

Nauka gry na instrumencie Poznań może odbywać się nie tylko w szkołach publicznych. Prężnie działają liczne prywatne szkoły muzyczne zarówno I-go, jak i II-go stopnia. Wiele z nich ma także uprawnienia szkoły publicznej. Ich dodatkową zaletą jest możliwość zwiększania liczby godzin nauki poprzez wykupowanie dodatkowych lekcji. Jest to doskonała opcja dla osób bardziej ambitnych oraz dla tych wszystkich, którzy wymagają intensywniejszej nauki. Oprócz szkół istnieją rozmaite kursy, a nawet przedszkola muzyczne. We wszystkich tego rodzaju ośrodkach wykorzystuje się dobroczynny wpływ muzyki:

  1. Muzyka pozytywnie wpływa na ogólny rozwój psychofizyczny człowieka w każdym wieku.

  2. Zajęcia muzyczne wzmagają koncentrację i ćwiczą umysł poprzez rozwijanie inteligencji i abstrakcyjnego myślenia.

  3. Porządek, jaki panuje w muzyce, linearny charakter nut, sprzyja logicznemu myśleniu.

  4. Czytanie nut przyspiesza opanowanie czytania.

  5. Podczas zajęć muzycznych rozwijany jest słuch, co z kolei korzystnie wpływa na późniejszą naukę języków obcych.

  6. Nauka gry na instrumencie rozwija zdolności manualne.

  7. Zajęcia z rytmiki koordynują ruch.

  8. Występy przed publicznością są pomocne w walce z tremą i nieśmiałością.

  9. Grupowe zajęcia muzyczne sprzyjają nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i ułatwiają pracę w grupie.

W kwestii zajęć takich, jak nauka gry na instrumencie Poznań oferuje wiele możliwości. Można bowiem rozpocząć, bądź kontynuować, naukę niemal na każdym instrumencie. Wystarczy wybrać odpowiednią szkołę, kurs, lub zajęcia indywidualne. Można uczyć się gry m.in. na: pianinie, gitarze klasycznej, gitarze elektrycznej, flecie, saksofonie, skrzypcach, trąbce i wielu, wielu innych. Wystarczy określić własne predyspozycje muzyczne, ale przede wszystkim należy kierować się własnymi zainteresowaniami. Nawet jeśli nauka gry na instrumencie pozostawia jeszcze wiele do życzenia, a jest to coś, co ktoś kocha robić, to odpowiednia szkoła czy kurs pomogą rozwinąć umiejętności. Warto zainwestować w swoją przyszłość. Tym bardziej, że zainteresowania w kierunku muzycznym bez przeszkód można przeobrazić w realny zawód w przyszłości. Szkoły muzyczne I-go stopnia dają szerokie możliwości. Każdy, po ukończeniu tego rodzaju placówki edukacyjnej, śmiało może działać zawodowo na polu kulturotwórczym. Przejawia się to w organizowaniu koncertów, festiwali, festynów, konkursów muzycznych. Bez przeszkód można także zostać członkiem chóru, zespołu kameralnego czy orkiestry. Wiele osób, właśnie poprzez czynny udział w tego typu organizacjach, w pełni realizuje się pod kątem muzycznym. A kto wie, może nauka gry na instrumencie otworzy przed kimś drzwi do kariery?

Powiązane artykuły